Cookies We use cookies to collect statistics and to give you a better experience. Learn more here

Accept

Karl Ibsen taler på Commerce Excellence 2020 i Oslo

Daglig Leder hos Styreforeningen.no

Styrets ansvar og krav til handling
i krevende og kriselignende tider

Det kreves gode ferdigheter for å «seile i medvind» og utnytte den til det optimale. Det kreves ofte langt mer å manøvrere i motvind, både av «skipper» og «mannskap». Mye av det samme ser man om og om igjen i et historisk perspektiv i ledelsen innen næringslivet, i både store og mindre selskaper, og selv i ideelle foreninger, organisasjoner og lag. Det er noe helt annet å styre trygt gjennom vanskelig farvann, og ofte er det andre former for styre- og lederegenskaper som nå blir helt vesentlig.

Nyhetsbildet er fullt av skrekkscenarier, av gode og mindre gode råd, av massesuggesjon og «opp-hausing» av små og store konkrete hendelser, av konkurs- og krisesituasjoner, av situasjonsutvikling fra time til time for antall smittede, døde, permitterte, av mulige «redningspakker» og tiltak. Det gjør det ikke lettere å manøvrere og ta de riktige beslutningene – hverken privat eller i styrerommet.

Når slike situasjoner vi nå er inne i oppstår blir virkeligheten dramatisk for de fleste selskaper og aktører i samfunnet. Styret er i de fleste selskaper det øverste ledelsesorgan. Det er her styret som har det overordnede forvaltnings- og tilsynsansvaret og i ekstraordinære situasjoner som dagens skjerpes ansvaret betraktelig.

Det betyr videre at styrene i svært mange selskaper nå vil ha en aktivitetsplikt utover det som er normalt.

Karl er Idehaver og Grunnlegger av Styreforeningen i 1996/1997 og daglig leder der frem til 2006.  International Business Consultant Lloyds London. Grunder/bygget opp ulike virksomheter, herunder regnskaps- og rådgivningskjede, nettkonsepter, bemanningsvirksomhet, consulting due diligence m.fl.  34 års erfaring med utvikling av forretningsideer, forretningsområder og virksomheter for oppdragsgivere og over 25 års erfaring med kurs og konseptualisering av tjenester.

Karl Ibsen arbeider med styrerekruttering, konsulent virksomhet og kurs innenfor områdene: styreutvikling, forretningsutvikling, forhandlinger/forhandlingsteknikk, struktur-, endrings- og due diligence prosesser, verdivurderinger, kjøp og salg av virksomheter, fusjon/fisjon og emisjon.

Kjøp billett til Commerce Excellence 2020 i Oslo19. November 2020

 

Tilbake

Commerce Excellence 2020